Nhân sự

Nhân sự
Paragraphs

Tiêu đề
Tập trung vào một trải nghiệm tuyệt vời

Nội dung

Chúng tôi đang xây dựng dựa trên một sự chuyển đổi nguồn nhân lực. Chúng tôi kết hợp một mô hình nhân sự mới, nơi chúng tôi có sự tập trung lâu dài vào kinh nghiệm tuyệt vời cho nhân viên (tiềm năng) cũng như các nhà quản lý.

Là một chuyên viên nhân sự, bạn sẽ giúp tăng cường cốt lõi của tổ chức của chúng tôi, vì con người của chúng tôi là tài sản có giá trị nhất mà chúng tôi có.

23,816 nhân viên của chunstg tôi  tạo ra sự khác biệt và đóng góp vào sự thành công bền vững của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường làm việc, trong đó nhân viên cảm thấy an toàn và đánh giá cao, và họ có sự cam kết. Mục đích của chúng tôi tạo ra sự tập trung và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người để thực hiện tốt nhất của khả năng của họ. Là nhân sự chuyên nghiệp bạn đóng một vai trò quan trọng để thiết lập điều này.

Arpa Phusangmook, giám đốc nhân sự Thái Lan

"Trong nhân sự, bạn có thể xây dựng một đội ngũ kế thừa tài năng mạnh mẽ cho công ty. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đặt rất nhiều nỗ lực trong việc tìm đúng người và giữ họ, bằng cách cung cấp thông tin phản hồi liên tục và cơ hội phát triển. Chúng tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người trong công ty có sự đinh hướng đúng đắn, từ quản lý cho nông dân và tất cả mọi người ở giữa. "

 

HR

Tiêu đề
Cấu trúc nhân sự

Nội dung
 • Đối tác nhân sự
  Đối tác kinh doanh nhân sự của chúng tôi tạo điều kiện và trang bị cho các nhà quản lý và nhà lãnh đạo của chúng tôi để hỗ trợ cho nhân viên. 
 • Trung tâm nhân sự toàn cầu 
  Trung tâm nhân sự cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác hành chính và giao kết nhân sự.   
 • Trung tâm chuyên môn toàn cầu
  Trong các trung tâm chuyên môn của chúng tôi thiết kế các chính sách và chương trình để thu hút, phát triển, duy trì và triển khai tới con người.   
 • Đội ngũ hành trình  
  Các đội ngũ hành trình đa ngành kết nối giữa các đối tác kinh doanh, Trung tâm nhân sự và Trung tâm chuyên môn. Họ thực hiện và liên tục cải thiện các nhân viên, ứng cử viên và các hành trình trong tổ chức.

 

 

Tìm phòng ban

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety