Chuyên gia

Khai phá tiềm năng của bạn
Chuyên gia
Paragraphs

Tiêu đề
Là một chuyên gia, bạn có thể khai phá toàn bộ tiềm năng của mình

Nội dung

Điều làm cho chúng tôi thực sự nổi bật là nhân viên nổi trội của chúng tôi, đam mê để đưa ra kết quả và thúc đẩy thay đổi. Chính sự đa dạng của người dân chúng tôi, sự nhiệt tình cá nhân và cam kết tập thể của họ trong việc định hình tương lai của ngành sữa đã khiến FrieslandCampina trở thành một nơi xứng đáng để làm việc. 

Bạn có cơ hội phát triển theo hướng bạn mong muốn 

Mục đích của chúng tôi là cải thiện dinh dưỡng của thế giới ngày nay và cho các thế hệ mai sau. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng thách thức lẫn nhau và cách chúng tôi hoàn thành công việc. Họ được giao trách nhiệm với một mức độ trách nhiệm cao và cam kết mở khóa tiềm năng cao nhất của họ và của công ty chúng tôi.

FrieslandCampina là một nền tảng nơi bạn có thể phát triển theo hướng bạn mong muốn, trau dồi sự sáng tạo và cách làm việc sáng tạo. Chúng tôi mời bạn tham gia hành trình của chúng tôi!

Điều gì đã làm tôi ngạc nhiên nhất

“Làm thế nào mà tập đoàn đa quốc gia với các văn phòng và nhà máy trên toàn thế giới vẫn có thể cảm thấy sự ấm áp và thân thiện này. Mặc dù chúng tôi, tại FrieslandCampina, có trách nhiệm lớn và các mục tiêu đầy thách thức, không khí luôn rất tốt. Chúng tôi vẫn thách thức nhau để đi xa hơn! "- Estée Peeters, Quản lý cải tiến liên tục 

Estée Peeters, Manager Continuous Improvement

Một cựu quân nhân đã dừng chân tại FrieslandCampina

Tôi chịu trách nhiệm về việc hài hòa và chuyên nghiệp hóa việc quản lý 3.000 dự án. Một công việc đòi hỏi sự lãnh đạo, tư duy chiến lược và chuyên môn phân tích. - Erik Gort, Giám đốc danh mục dự án toàn cầu

The story of Erik Gort

Our Application Process

Applying at FrieslandCampina During COVID-19

Especially now during COVID-19 FrieslandCampina plays a vital role within the food industry. We have adapted our recruitment processes to the current situation, where most job interviews take place online via video interviews. In order to have a successful interview, it is important to prepare yourself. We have created #10 tips to help you have the perfect video interview.

Finance employee

Tìm phòng ban mong muốn

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety