Chúng tôi là FrieslandCampina

Mời bạn kiến tạo sự nghiệp của mình tại FrieslandCampina!
Paragraphs

Tìm phòng ban mong muốn

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety

Chúng tôi là một gia đình, trải rộng khắp toàn cầu

Ngôn ngữ mà bạn nói? Chúng tôi sử dụng tất cả. 

Tìm chúng tôi ở 35 Quốc gia

Austria
Germany
Hungary
Denmark
France
Greece
Netherands
Italy
Belgium
Poland
Spain
Sweden
Employees in Romanian Office of FrieslandCampina
United Kingdom

What is your nature?

Staying close to our beliefs is what made FrieslandCampina to what it is today. It's in our nature. We believe that when you stay close to your nature, you will get the most out of your natural potential. What is your nature? Play the game and discover your nature.

Play the test and discover your nature

Ứng tuyển ngay!