Luân chuyển nội bộ

Luân chuyển của bạn trong FrieslandCampina
Internal Mobility
Paragraphs

Tiêu đề
Khi bạn phát triển, chúng tôi phát triển

Nội dung

FrieslandCampina kích thích tính luân chuyển nội bộ. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện để đảm bảo các quy trình minh bạch, thân thiện và công bằng cho tất cả nhân viên. Nền tảng này sẽ giúp bạn có quyền tạo ra  sự nghiệp của riêng bạn.

Sẵn sàng cho bước tiếp theo của sự nghiệp?

Trên nền tảng nghề nghiệp này, bạn sẽ tìm thấy một cái nhìn tổng quan của tất cả các vị trí nội bộ và bên ngoài. Khi bạn tìm thấy một vai trò phù hợp với sở thích của bạn, bạn có thể dễ dàng ứng tuyển qua nút Apply. Quá trình này là như nhau cho tất cả mọi người. Khi tìm kiếm một công việc, hãy sử dụng các tùy chọn bộ lọc nâng cao để kết quả tìm kiếm của bạn có liên quan hơn.

Internal mobility

Internal Recruitment Process

Tiêu đề
Luật chơi

Nội dung
 • Mỗi nhân viên được khuyến khích duy trì vai trò của họ trong tối thiểu là 3 năm để xây dựng chiều sâu và bề rộng của kiến thức và kinh nghiệm và để duy trì kinh doanh liên tục;
 • Mỗi nhân viên được khuyến khích duy trì vai trò của họ trong tối thiểu là 3 năm để xây dựng chiều sâu và bề rộng của kiến thức và kinh nghiệm và để duy trì kinh doanh liên tục;
 • Quy trình tuyển dụng cơ sở được xác định, bao gồm vai trò và trách nhiệm đã xác định, phải tuân theo để đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng *;
 • Mỗi vị trí phải được đăng đầu tiên và cho tối thiểu là hai tuần trên nền tảng sự nghiệp toàn cầu nội bộ trước khi được đăng bên ngoài * *;
 • Các tiêu chí lựa chọn phải được xác định trước trước khi một vai trò được đăng để đảm bảo tính minh bạch;
 • Chúng tôi không vận hành chính sách ứng cử viên ưu tiên;
 • Khi có sự bình đẳng giữa & ứng viên bên ngoài, ưu tiên phải được trao cho ứng viên nội bộ;
 • Người quản lý trực tiếp phải được thông báo khi một nhân viên được mời cho một cuộc phỏng vấn vòng 1;
 • Người quản lý không thể ngăn chặn nhân viên trong sự phát triển nghề nghiệp của họ;
 • Đối với tất cả ứng dụng nội bộ đã có ít nhất 1 cuộc phỏng vấn, thông tin phản hồi cá nhân phải được cung cấp bởi người quản lý tuyển dụng cho các ứng cử viên bị từ chối.
 • Thời gian chuyển giao giữa hai vai trò là tháng tuyển dụng cộng với một tháng và một kế hoạch chuyển nhượng phải được thực hiện và đồng ý;

* Cũng bao gồm các mốc thời gian và phê duyệt như là một phần của vai trò và trách nhiệm.

* * Tất cả các vị trí tuyển dụng cho Hay 20-hay 22 phải được trình bày đầu tiên trong hội đồn thẩm định tài năng toàn cầu trước khi đăng nội bộ (để tránh xáo trộn).

Tiến tới sự nghiệp phía trước của bạn!