FrieslandCampina: Declaratia de confidentialitate

Paragraphs

Conţinut

Această Declarație de Confidențialitate explică de ce și cum FrieslandCampina colectează, utilizează și securizează informațiile dumneavoastră cu caracter personal în calitate de solicitant al unui loc de muncă.

Ce informații cu caracter personal folosim de la dvs.?
Informațiile personale sunt informații care ne spun ceva despre dumneavoastră sau care ne ajuta sa va identificam ca persoană. Ne partajați informații personale atunci când aplicați pentru un loc de muncă la FrieslandCampina. Informațiile personale pe care le colectăm includ numele dumneavoastra, e-mailul (de serviciu), telefonul (de serviciu), adresa și CV-ul. Mai multe informații pot fi colectate pentru anumite posturi (de exemplu, permis de conducere, test de evaluare) sau pur si simplu pentru a respecta legislația

Cum utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal?
Vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în mai multe scopuri:

 • Contactarea dumneavoastră cu privire la cererea dumneavoastră de aplicare sau posturile vacante viitoare (după cum se specifică mai jos)
 • Procesul de selecție a aplicațiilor
 • Angajarea si insertia/onboarding
 • Date statistice și raportari interne la nivel agregat, de grup

Trebuie să vă dați consimțământul pentru utilizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal?
Consimțământul dumneavoastră este necesar doar pentru păstrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal pentru mai mult de 4 săptămâni, pentru a vă informa cu privire la noile posturi vacante (după cum se specifică mai jos).

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate pentru a lua toate măsurile necesare pentru încheierea unui eventual contract de muncă și pentru a servi interesului legitim al FrieslandCampina de a analiza și raporta cu privire la activitățile sale de angajare.

Cine are access la informatiile dumneavoastra cu caracter personal?
Numai personalul autorizat FrieslandCampina implicat in procesul de recrutare are acces la informatiile dumneavoastra cu caracter personal. Iata cateva exemple: persoana care se ocupa de procesul de recrutare, Managerul de Resurse Umane, Superiorul direct)

FrieslandCampina nu va pune informațiile dumneavoastră la dispoziția părților din afara FrieslandCampina decât dacă aceste părți sunt instruite de noi și vă protejează în mod adecvat informațiile. FrieslandCampina utilizează software de la un furnizor terț pentru procesul de selecție a aplicațiilor, precum:

 • Drupal
 • SOLR
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Este posibil să divulgăm informații cu caracter personal organelor de supraveghere, autorităților fiscale și/sau autorităților de anchetă dacă FrieslandCampina este obligată să facă acest lucru prin lege.

Cum vă protejăm informațiile cu caracter personal?
FrieslandCampina se angajează să protejeze securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Am luat mai multe măsuri de securitate pentru a vă proteja informațiile personale împotriva accesului, utilizării sau divulgării neautorizate

 

 • Ștergem sau anonimizăm toate informațiile cu caracter personal de care nu mai avem nevoie.
 • FrieslandCampina are un cadru/model de securitate a informațiilor și politici în vigoare pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, modificarii sau dezvăluirii catre persoanele neautorizate.
 • Numai personalului special autorizat i se va permite să prelucreze informațiile dumneavoastră cu caracter personal și acesta  este obligat să le trateze confidențial.
 • Furnizăm datele dumneavoastră unor terțe părți numai dacă avem un contract scris cu acestea. Acest contract conține clauze care vă protejează informațiile

 

Cât timp stochează FrieslandCampina informațiile dumneavoastră cu caracter personal?

FrieslandCampina stochează informațiile dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru procesul de recrutare, maximum 4 săptămâni dupa finalizarea procesului. Atunci când aplicați, puteți fi de acord sa vă păstrăm informațiile timp de 24 de luni pentru a primi informații despre noile posturi vacante.

Care sunt drepturile mele?

La cerere, vă vom oferi o prezentare generală a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă informațiile se dovedesc a fi inexacte sau în cazul în care par a fi stocate cu încălcarea legislației privind protecția datelor, le vom corecta sau șterge. De asemenea, vă puteți retrage oricand consimțământul pentru a fi notificati cu privire la noile posturi vacante.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor dumneavoastră înainte de retragere. Ne puteți solicita să primim o copie a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal pentru a le transmite unei alte companii în măsura în care acest drept vă este furnizat de legislația aplicabilă. De asemenea, ne puteți solicita să punem anumite limitări privind utilizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care credeți că v-am încălcat confidențialitatea, ne puteți trimite o reclamație care va fi tratată de Managerul nostru global de confidențialitate. Dacă legislația locală prevede acest lucru, puteți, de asemenea, să depuneți o plângere la autoritatea pentru protecția datelor din țara dumneavoastră.

Solicitările dumneavoastră pot fi trimise către GlobalTalentAcquisition@frieslandcampina.com.

Putem refuza solicitările nerezonabile sau care pot pune în pericol confidențialitatea altor persoane sau atunci când nu vă putem stabili identitatea. De asemenea, este posibil să refuzăm solicitările pentru care accesul nu este impus de legislația locală.

Această Declarație de confidențialitate a fost actualizată ultima dată în martie 2022