FrieslandCampina Adatkezelési tájékoztatója Álláspályázók részére

Paragraphs

Content

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elmagyarázza, hogy a FrieslandCampina hogyan és miért gyűjti, kezeli, az álláspályázók személyes adatait illetve hogyan garantálja ezen adatok biztonságát.

Milyen Személyes Adatokat gyűjtünk Önről?A Személyes Adat olyan információ, amely Önre vonatkozik, és Önt, mint magánszemélyt kapcsolja össze velünk. Ön személyes adatokat oszt meg, amikor a FrieslandCampinánál egy állásra pályázik. Az általunk gyűjtött személyes adat az Ön neve, email címe, telefonszáma, lakcíme és életrajza. További adatokat gyűjthetünk egyes munkakörök esetén (pl.: jogosítvány, alkalmassági tesztek) illetve akkor is, ha a jogszabályi megfelelés céljából ez szükséges.

Hogyan kezeljük az Ön Személyes Adatait?

Az Ön személyes adatait különböző célokból kezeljük:

 • Kapcsolattartás Önnel az álláspályázata vagy jövőbeni álláslehetőségek esetén (lás d bővebben lent)

 • A kiválasztási folyamat lebonyolítása

 • Szerződéskötés és munkahelyi beilleszkedés

 • Elemzés és belső riportok egy összesített szinten

Hozzá kell járulnia Személyes Adatainak kezeléséhez?

Csak abban az esetben, ha a Személyes Adatait a későbbiekben is tároljuk, annak érdekében, hogy új álláspozíciókról értesíthessük (lásd a lentiekben). A Személyes Adatait arra használja a FrieslandCampina, hogy a munkaszerződés megkötéséhez szükséges lépéseket megtegyük, illetőleg hogy a FrieslandCampina jogos érdekeinek megfelelően elemzéseket és beszámolókat készítsen a munkaerő felvételi tevékenységéről. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása, illetőleg sikeres felvétel esetén a munkaszerződés megkötése. Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát további 24 hónapig tároljuk, annak a jogalapja szintén az Ön hozzájárulása.

Ki férhet hozzá a Személyes Adataihoz?

Kizárólag a felvételi folyamatban érintett, és arra felhatalmazott FrieslandCampina alkalmazottak jogosultak hozzáférni a Személyes Adataihoz. Például a munkaerő-felvételért felelős, HR és toborzó munkatárs. A FrieslandCampina nem teszi más harmadik fél részére elérhetővé a Személyes Adatait, kivéve, ha ezek a felek a mi utasításaink alapján járnak el, és megfelelően védik a Személyes Adatait. A FrieslandCampina az alábbi harmadik fél szolgáltatók szoftvereit használja a felvételi folyamat lebonyolítása során:

 • Drupal
 • SOLR
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Ha a jogszabályok azt előírják, akkor a FrieslandCampina átadhatja a Személyes Adatait a felügyeleti hatóságoknak, pénzügyi és/vagy nyomozó hatóságoknak.

Hogyan biztosítjuk a Személyes Adatai védelmét?

FrieslandCampina elkötelezett abban, hogy a Személyes Adatait biztonságosan kezelje. A Személyes Adatai biztonságának érdekében, abból a célból, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférést, felhasználást, vagy nyilvánosságra hozatalt, számos biztonsági intézkedést alkalmazunk:

 • Töröljük vagy anonimizáljuk azokat a Személyes Adatokat, amelyek kezelése már nem szükséges.

 • A FrieslandCampina információbiztonsági keretrendszert és szabályzatokat alkalmaz annak érdekében, hogy megvédje a Személyes Adatait a jogellenes felhasználástól, megváltoztatástól, vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól.

 • Kizárólag egyedileg felhatalmazott, titoktartási kötelezettség alatt álló személyi kör jogosult a Személyes Adatokat kezelni.

 • Kizárólag akkor adjuk át a Személyes Adatait harmadik feleknek, ha írásbeli szerződést kötöttünk velük. Ez a szerződés a Személyes Adatainak kezelést védő rendelkezéseket tartalmaz.

Meddig őrzi meg a FrieslandCampina a Személyes Adatait?

A FrieslandCampina a kiválasztási eljárás lefolytatásához feltétlenül szükséges időtartamig kezeli a Személyes Adatokat, legfeljebb azonban a kiválasztási eljárás befejezését követő 4 hétig. Az állásra történő jelentkezéskor Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy a Személyes Adatait további 24 hónapig kezeljük, abból a célból, hogy új álláspályázatok kapcsán felvehessük Önnek a kapcsolatot a későbbiekben.

Milyen jogai vannak?

Amennyiben Ön azt kéri, a Személyes Adataihoz hozzáférést biztosítunk. Ha a Személyes Adatok pontatlanok vagy az adatvédelmi jogszabályokkal ellentétesen kerülnek tárolásra, úgy abban az esetben azokat módosítjuk vagy töröljük. Ha a későbbi álláspályázatainkról nem szeretne értesülni, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön bármikor kérheti az adatkezelés tárgyát képező Személyes Adatainak másolatát abból a célból, hogy azt más vállalkozás részére továbbítsa a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Ön szintén jogosult a Személyes Adatai kezelésének korlátozását kérni.

Abban az esetben, ha Ön úgy véli, hogy Személyes Adatainak kezelése során megsértettük a jogait, kérjük, küldje el nekünk panaszát, amelyet az adatvédelemért felelős központi munkatársunk fog kivizsgálni. Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóság részére. (Felügyeleti hatóság Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság Elérhetőség: www.naih.hu

Amennyiben élni kíván a fenti jogokkal, kérjük, hogy kérelmét a következő email címre küldje el: GlobalTalentAcquisition@frieslandcampina.com

Adott esetben a kérelmét elutasíthatjuk, ha az megalapozatlan vagy más természetes személyek személyes adatainak védelmét veszélyezteti, vagy abban az esetben, ha az Ön személyazonosságát nem tudjuk megfelelően azonosítani.

Ez az Adatkezelési Tájékoztató 2020 januárjában került utoljára frissítésre