Giao tiếp

Communication employee
Paragraphs

Tiêu đề
Mang mục đích của chúng tôi 'nuôi dưỡng bởi thiên nhiên ' tới cuộc sống

Nội dung

Cung cấp dinh dưỡng tốt hơn cho người dân trên toàn thế giới. Thông qua các nhân viên của mình chúng tôi mang mục đích của công ty tới cuộc sống bằng tất cả những gì chúng tôi có thể làm 

Điều này đặc biệt áp dụng cho các chuyên gia truyền thông. Chúng tôi đã chia truyền thông doanh nghiệp thành ba phần phụ nhằm vào các nhóm mục tiêu khác nhau nội bộ và bên ngoài: quan hệ truyền thông, truyền thông nội bộ và quản lý vấn đề & sản xuất của doanh nghiệp. Mặc dù trọng tâm có thể khác nhau giữa các nhóm mục tiêu, nhưng cốt lõi của thông điệp của chúng tôi là giống nhau cho tất cả các nhóm truyền thông doanh nghiệp.

Quan hệ truyền thông

Các hoạt động cốt lõi là: 

  • Liên lạc với các phương tiện truyền thông quốc gia và nội bộ (báo chí, truyền hình, Đài phát thanh, truyền thông xã hội) 
  • Duy trì liên hệ hàng ngày với các nhà báo, viết thông cáo báo chí, lập kế hoạch hội nghị báo chí và các cuộc họp 
  • Chuẩn bị bài thuyết trình và tổ chức đào tạo truyền thông cho thành viên ban lãnh đạo 
  • Xây dựng và đặc biệt là duy trì danh tiếng của chúng tôi 
Bring your spark. Join us.

Truyền thông nội bộ

Đội ngũ truyền thông nội bộ của chúng tôi tập trung vào các nhân viên của FrieslandCampina trên toàn thế giới, giúp họ đóng vai trò có ý nghĩa trong các đội nhóm của họ. 

Cows

Tiêu đề
Nhiệm vụ cốt lõi là:

Nội dung
  • Tăng cường kể chuyện, đồng thời làm cho người ta tự hào về công ty và công việc của họ 
  • Phác họa vai trò cá nhân của nhân viên trong sự thành công của FrieslandCampina 
  • Điều phối mạng Intranet của chúng tôi, yammer, bảng hiệu kỹ thuật số, các cuộc họp Town hall, Webcast và truyền thông in ấn để thúc đẩy hành vi hỗ trợ các mục tiêu chung của chúng tôi 

Tiêu đề
Quản lý vấn đề & sản xuất của doanh nghiệp

Nội dung

Quản lý vấn đề tập trung vào uy tín thương hiệu. Các hoạt động cốt lõi là: 

  • Tạo báo cáo hàng năm và nửa năm, các bài thuyết trình và tờ rơi, video của công ty 
  • Thống nhất nhận diện về hình ảnh và quy định về hình ảnh của công ty 
  • Quản lý trang web công ty và phương tiện truyền thông xã hội 

Tìm phòng ban mong muốn

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety