Ban Giám đốc

Manager and employee talking
Paragraphs

Tiêu đề
Lãnh đạo truyền cảm hứng là chìa khóa cho sự phát triển

Content

Ban Giám đốc của chúng tôi sở hữu trình độ ở mức độ cao về các khái niệm và trí tuệ chiến lược. Họ có thể đọc và đánh giá các tình huống, xác định điểm mạnh và điểm yếu. Họ có can đảm để có quyết định dựa trên nguyên tắc táo bạo nhằm vào kết quả dài hạn. 

Một trách nhiệm quan trọng của bất kỳ nhà lãnh đạo tại FrieslandCampina là để nhận ra, phát triển và phát huy tài năng. 

Là một nhà lãnh đạo, công việc của bạn là truyền cảm hứng và hỗ trợ phát triển nhân viên để tạo ra một môi trường tin cậy để có thể phát triển con người.

Có tư duy “whole-of-business’ là điều cần thiết cho sự thành công

"Chúng tôi phát triển các nhà lãnh đạo kinh doanh trong FrieslandCampina. Điều đó có nghĩa là đẩy mạnh các cơ hội và phân công để tăng cường khả năng thực hiện đa chức năng. Cho dù bạn đang ở trong chuỗi cung ứng, R & D hoặc tài chính, bạn phải sẵn sàng để tìm hiểu nhiều điều cùng một lúc. 'Tư duy whole-of-business’ này hướng con người và tổ chức đến thành công. "- Manoj Viswanathan, Giám đốc Nhân sự Business Group khu vực Châu Á ​​​​​​​

General Management

Tiêu đề
Các hoạt động cốt lõi

Content

 

  • Phát triển và thực hiện chiến lược cho đơn vị tổ chức có trách nhiệm với mức độ nhanh nhẹn cao 
  • Những thay đổi hàng đầu đối với đơn vị kinh doanh và tổ chức có trách nhiệm 
  • Quản lý và huấn luyện đội ngũ bằng cách đối thoại liên tục,  hỗ trợ cải tiến liên tục và  Tìm kiếm sự cân bằng trong  môi trường bay hơi cao 
  • Đưa các thành viên trong nhóm trong vai trò của họ, cung cấp một cách rõ ràng về phía trước với chiến lược và trao quyền cho cács, trong khi thiết lập các kỳ vọng rõ ràng

 

Tìm phòng ban mong muốn

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety