Xin Chào!

Chào mừng đến trang nghề nghiệp toàn cầu của chúng tôi
global career site
Paragraphs

Tiêu đề
Sẵn sàng thay đổi nghề nghiệp?

Content

Chào mừng đến với nền tảng nghề nghiệp toàn cầu của FrieslandCampina! Hãy định hướng bản thân và tạo nên sự nghiệp tiếp theo của bạn.

Khi bạn phát triển, chúng tôi phát triển

FrieslandCampina kích thích tính luân chuyển nội bộ. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận tổng quát để đảm bảo các quy trình minh bạch, thân thiện và công bằng cho tất cả nhân viên. Nền tảng này sẽ giúp bạn có tạo ra sự nghiệp của riêng bạn. er.

When You Grow, We Grow

Trở thành đại sứ như thế nào?

Mỗi ngày, chúng tôi cống hiến bản thân để làm những điều mà tạo sự khác biệt. Để thành công, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các nhân viên mới phù hợp có thể đóng góp cho #ThingsThatMatter. Bạn có thể giúp chúng tôi với điều đó bằng cách giới thiệu ứng viên. Việc này vận hành thế nào và tạo giá trị gì cho bạn?

How to become an ambassador