Giới thiệu bạn bè hoặc người thân

FrieslandCampina’s Referral Programme
Referral
Paragraphs

Tiêu đề
Bạn là liên kết

Nội dung

Mỗi ngày, chúng tôi cống hiến bản thân để làm những điều mà tạo ra một sự khác biệt. Để thành công, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các nhân viên mới phù hợp có thể đóng góp vào #ThingsThatMatter. Vì vậy, nếu bạn biết một người bạn, hàng xóm, đồng đội hoặc thành viên gia đình những người sẽ là một phù hợp tốt cho văn hóa FrieslandCampina, bắt đầu cuộc trò chuyện và giới thiệu họ cho một công việc.

What’s In It For You?

It doesn’t matter which discipline or location you are working in; as an employee of FrieslandCampina you are an ambassador by definition. We very much appreciate your ambassadorship and therefore we will reward you for your contribution. If there is a match and your candidate is hired, you will receive a referral fee. The amount of the fee differs per country. Ask your local HR department for the exact amount. 

 

Referral

Refer A Friend Or Relative? You're The Link!