Quản lý dự án

Quản lý dự án
Paragraphs

Tiêu đề
Làm việc trên một tương lai của FrieslandCampina

Nội dung

Đối với Frieslandcampina để phát triển và đạt được tham vọng của chúng tôi nêu trong chiến lược ' Mục đích của chúng tôi Kế hoạch của chúng tôi ', chúng tôi cần phải chạy hàng ngày hoạt động,  đồng thời tạo ra nhiều chuyển đổi qua các dự án và các chương trình. Quản lý dự án  là về "Thay đổi kinh doanh". Sự phức tạp của các dự án có thể khác nhau, nhưng bạn luôn có một vai trò trung tâm khi nói đến lập kế hoạch và bảo vệ ngân sách và chất lượng, cũng như rủi ro và quản lý các bên liên quan. 

Quản lý dự án tạo ra giá trị bằng cách làm cùng nhau.

Là một quản lý dự án, có một loạt các khả năng mà bạn có thể thêm giá trị. Có thể là trong linh vực Truyền thông, CNTT, Đổi mới, hoặc trong chuỗi cung ứng của chúng tôi. Sự phức tạp nằm ở chỗ quản lý các dự án khác nhau cùng một lúc. 

Tiêu đề
Đầu tư, đổi mới và tiếp tục sản xuất

Nội dung

Làm thế nào để thay đổi động cơ của một chiếc xe đang chạy? Nói một cách khác; làm thế nào để vẫn tiếp tục quy trình của chúng tôi, trong khi đổi mới nhà máy của chúng tôi? Thay đổi cơ sở hạ tầng hiện tại trong khi vẫn duy trì mức sản xuất, nhu cầu tổ chức với cùng background kỹ thuật. Để triển khai thành công các dự án phức tạp, chúng tôi đang tìm kiếm các Nhà quản lý dự án kĩ thuật, những người sẽ phụ trách các dự án của FrieslandCampina trên toàn thế giới. Các dự án khác nhau từ xây dựng tháp sấy phun, cho đến khi hoàn thành sản xuất mới và dây chuyền đóng gói. Nó liên quan đến các dự án đa ngành phức tạp và các chương trình trong khoảng từ 1 đến 100.000.000 Euro. Bạn có sẵn sàng cho thách thức này? 

Tìm phòng ban

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety