Key Accounts Manager

 • This role is responsible for Friso business in Tsuper based on his/her understanding of categories, shoppers and channels.
 • He/She is required to lead and develop customer business plans via DEEP UNDERSTANDING of customer. Make long term and short term business strategy to drive sales. Analyze the sales performance like SKU mix, shopper conversion, stock, promotion ROI and competitors influence etc to better develop business. Influence Tsuper buyers and any other stakeholders so as to get more resources and help for the business.
 • He/She should be able to work smoothly with EC MKT, EC Shopper MKT ,EC PPM & CRM etc teams to improve our planning and implementation.
 • He/She should be responsible for his/her own P&L
Key Accounts Manager

Chúng tôi cần

 • Education Requirement: Bachelor’s degree or above
 • Industry experiences:EC platform backgroundTsuper or JD related experience is a MUST , experience of DTR(DA) is a PLUS
 • Position experiences:At least 5 years working experience in EC
 • Mobility: Able to travel based on business request
 • Other Special requirements:Negotiation skillDetail-oriented and data sensitiveAccountabilityGood communicationWork under pressure

Chúng tôi có

1

Mô tả vị trí tuyển dụng

Purpose of Job:

 • This role is responsible for Friso business in Tsuper based on his/her understanding of categories, shoppers and channels.
 • He/She is required to lead and develop customer business plans via DEEP UNDERSTANDING of customer. Make long term and short term business strategy to drive sales. Analyze the sales performance like SKU mix, shopper conversion, stock, promotion ROI and competitors influence etc to better develop business. Influence Tsuper buyers and any other stakeholders so as to get more resources and help for the business.
 • He/She should be able to work smoothly with EC MKT, EC Shopper MKT ,EC PPM & CRM etc teams to improve our planning and implementation.
 • He/She should be responsible for his/her own P&L
Chúng tôi tự hào rằng FrieslandCampina sở hữu một môi trường làm việc tuyệt vời - nơi mà mọi nhân viên được là CHÍNH MÌNH và được TRAO QUYỀN để phát huy hết tiềm năng của bản thân. Chúng tôi luôn khuyến khích sự khác biệt và hoan nghênh tất cả ứng viên bất kể giới tính, tôn giáo, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, quốc tịch. Ngay cả khi bạn chưa đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của vị trí đăng tuyển, nhưng bạn nhận thấy chúng tôi là nơi bạn đang tìm kiếm, hãy tự tin ứng tuyển ngay nhé!

Liên hệ

Vincent CHEN

Các vị trí tuyển dụng liên quan

1  / 
JOB-ID: 53495 | Key Accounts Manager, China

Are you at least 18 years of age?

Basic information

Ứng tuyển vị trí này

Vui lòng cung cấp thông tin của bạn tại đây

* Trường thông tin bắt buộc

Filesize cannot exceed 7MB.
Filesize cannot exceed 5MB.
Filesize cannot exceed 10MB.

Bạn có chắc bạn muốn thoát khỏi trình ứng tuyển?

Đóng tiến trình bằng cách bấm nút hoặc chia sẻ vị trí