Thu mua

Thu mua
Paragraphs

Tiêu đề
Chúng tôi phụ trách tất cả các công tác mua hàng

Nội dung

Bộ phận thu mua công ty của chúng tôi chăm sóc tất cả các hoạt động mua hàng. Nhóm hoạt động trên các văn phòng và nhà máy toàn cầu của chúng tôi, trên tất cả các chức năng và nhóm kinh doanh. Có nhiều nhu cầu cần thiết để sản xuất sản phẩm của chúng tôi hơn hầu hết người mọi người nghĩ.

Đội ngũ của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng việc đưa sản phẩm cuối cùng của chúng tôi đến tay khách hàng và người tiêu dùng. 

Một số ví dụ là việc mua các bộ phận máy móc hoặc toàn bộ máy được sử dụng trong các xí nghiệp của chúng tôi, hoạt động kho vận hậu cần liên quan đến vận chuyển (cuối) sản phẩm, việc mua các thành phần như vani và trái cây, vật liệu đóng gói, nhưng cũng thiết bị làm sạch và vật tư văn phòng. 

Các vai trò tại bộ phận thu mua doanh nghiệp thường liên quan đến rất nhiều quản lý các bên và quản lí mối quan hệ nhà cung cấp. Vì chúng tôi hoạt động trên quy mô toàn cầu, bạn sẽ làm việc trong một môi trường rất năng động và quốc tế! 

Các nhiệm vụ cốt lõi của nhóm thu mua là:

 

  • Hoạt động tìm nguồn và mua bất cứ nhu cầu nào của FrieslandCampina để sản xuất sản phẩm của mình. 
  • Tích hợp nhiều góc nhìn trên toàn bộ chuỗi giá trị. 
  • Giao tiếp một cách thuyết phục về những ý tưởng và cơ hội, để xây dựng mối quan hệ cả bên trong và bên ngoài tổ chức 
  • Thúc đẩy tính bền vững của đầu vào và năng lượng đồng thời đảm bảo rằng chúng tôi cạnh tranh và cho phép tăng trưởng với sản phẩm và dịch vụ mới. 

 

Procurement Team Hungary

Tìm phòng ban

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety