Tài chính

Tài chính
Paragraphs

Tiêu đề
Hoạt động như một đối tác kinh doanh thực sự

Nội dung

Chuyên gia tài chính của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết để đảm bảo chúng tôi đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên sự kiện và phân tích. Điều này có thể trong các lĩnh vực phát triển thị trường, sáp nhập và mua lại, giá cả, phục hồi sữa hoặc CSR.

Các nhiệm vụ cốt lõi của đội ngũ tài chính là: 

  • Tài chính trong kinh doanh 
    Chuyên gia của chúng tôi thực sự hiểu những gì thúc đẩy kinh doanh, cho cả chuỗi cung ứng của chúng tôi và đi đến thị trường hoạt động. Họ biết những gì hướng đi để tạo ra tác động kinh doanh nhiều hơn và hoàn toàn nhận thức được những rủi ro liên quan và cơ hội được. 
  • Chuyên gia tài chính 
    Kiến thức chuyên gia tài chính của chúng tôi tạo ra giá trị bổ sung cho toàn tổ chức và đảm bảo chúng tôi bảo vệ những gì chúng tôi có. Họ thiết lập các hướng dẫn và ranh giới cho doanh nghiệp. Vai trò bao gồm kế toán doanh nghiệp & kiểm soát, kiểm soát nội bộ, thuế, kiểm toán, kho bạc và quản lý rủi ro. 
  • Dịch vụ chia sẻ 
    Chúng tôi có các trung tâm dịch vụ chia sẻ khác nhau, nơi các hoạt động tài chính hoạt động của chúng tôi diễn ra. Trong lĩnh vực của họ là tốt nhất-phấn đấu cho hoạt động xuất sắc, thông qua cải tiến liên tục tạo thêm giá trị bằng cách cải thiện thực thi (chất lượng, tốc độ và hiệu quả). Các trung tâm dịch vụ chung của chúng tôi nằm ở  Hà Lan, Hungary và Malaysia. 

Thúc đẩy quyết định kinh doanh với vai trò tập sự

Là một thực tập sinh bạn được đào tạo để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai. Thực tập sinh tài chính Lotti Wiegerink đã hoàn thành tốt công việc của mình: việc quản lý của chúng tôi đã dựa vào phân tích của cô ấy để cho thấy hiệu quả chi phí và hiểu biết, để thúc đẩy các quyết định kinh doanh.

Các mốc quan trọng

11.3

Daonh thu 11.3 tỷ Euro

278

Lợi nhuận 278 triệu Euro

Tìm phòng ban mong muốn

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety