Văn hóa doanh nghiệp

Chúng ta không thể tự mình làm một thế giới tốt hơn, nhưng chúng ta có thể làm những điều tạo ra giá trị cùng nhau.
Văn hóa doanh nghiệp
Paragraphs

Tiêu đề
Bạn và FrieslandCampina

Nội dung

Chúng tôi đánh giá cao tài năng từ bất kì xuất thân nào có mong muốn đóng góp cho điều gì đó lớn hơn. Tất cả 23.816 nhân viên của chúng tôi có một động cơ mạnh mẽ để tạo ra  về những điều quan trọng và đưa ra quyết định làm tăng sự ảnh hưởng của tổ chức của chúng tôi. 

Chúng tôi tin tưởng bạn và kiến thức của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt 

Chúng tôi có niềm tin rằng từng cá nhân đều có ảnh hưởng đến kết quả công ty và thực hiện các mục đích của chúng tôi: “Nuôi dưỡng từ thiên nhiên bằng cách cung cấp dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới” 

Hãy làm những điều tạo ra giá trị cùng nhau.

Chúng tôi có nhiều thứ hơn sữa và hơn một miếng phô mai. Lớn hơn thật sự từ thành tố. Mỗi ngày FrieslandCampina làm tạo sự khác biệt trong cuộc sống của hàng triệu người. Bằng việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao giúp chúng tôi khỏe mạnh.

Khi bạn phát triển, chúng tôi phát triển

Cộng tác với các đồng nghiệp trong môi trường quốc tế, nơi bạn cảm thấy có quyền và đáng tin cậy. Thách thức chính mình trong một văn hóa cam kết tạo kết quả tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi và những người nông dân chăn nuôi bò sữa.

When You Grow We Grow

Tiêu đề
Sự phát triển cá nhân của bạn được coi là rất quan trọng

Nội dung

Chúng tôi giúp bạn phát triển theo hướng bạn mong muốn. Tùy vào bạn muốn hình thành sự nghiệp cho riêng mình thế nào. Các chương trình đào tạo và tài năng của chúng tôi mang đến một môi trường mà bạn có thể tăng tốc và liên tục học hỏi. Cùng nhau chúng ta có được một chút tốt hơn mỗi ngày. 

Tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi cung cấp interns, học viên, chuyên gia  và  giám đốc điều hành.