Nghiên cứu và Phát triển

R&D employees at work
Paragraphs

Tiêu đề
Các trung tâm cải tiến và R&D của chúng tôi

Nội dung

Tại FrieslandCampina, chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển và  cải tiến. Bằng việc tiến hành nghiên cứu và phát triển, chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cải tiến và đổi mới. Nỗ lực của chúng tôi trong lĩnh vực đổi mới tập trung vào ba loại tăng trưởng: đồ uống có nguồn gốc sữa, dinh dưỡng cho trẻ em và phô mai có thương hiệu.

Trung tâm đổi mới của chúng tôi tại Wageningen

  • Mang theo chuyên môn của FrieslandCampina trong các lĩnh vực đổi mới và nghiên cứu & phát triển
  • Tăng cường sức mạnh sáng tạo của FrieslandCampina bằng cách kết hợp và bồi dưỡng hợp tác giữa các phòng ban: R & D, tiếp thị, bán hàng và chuỗi cung ứng
  • Phối hợp với các đối tác đổi mới như Đại học & Trung tâm nghiên cứu  Wageningen để không ngừng cải tiến quy trình đổi mới

Trung tâm phát triển của chúng tôi tại Singapore

  • Phát triển đồ uống dựa trên sữa và dinh dưỡng cho bé &  trẻ sơ sinh, phù hợp đặc biệt với người tiêu dùng Châu Á
  • Nhấn mạnh sự cam kết của FrieslandCampina với người tiêu dùng Châu Á
  • Khao khát cung cấp cho người dân các chất dinh dưỡng thiết yếu thông qua các sản phẩm sữa tự nhiên
  • Nhà chuyên môn dinh dưỡng và phát triển sản phẩm của FrieslandCampina cho nhóm doanh nghiệp sản phẩm tiêu dùng quốc tế (CPI) ở Châu Á

Discover the Magic of Dairy. #unleashyournature

Tìm phòng ban

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety