Kỹ thuật và công nghệ

Đảm bảo an toàn, hiệu quả và trang thiết bị kỹ thuật vận hành trơn tru
Employee in Engineering & Technology
Paragraphs

Tiêu đề
Giữ chuỗi cung ứng của chúng tôi vận hành

Content

Việc bảo trì và sửa chữa các máy móc của chúng tôi là rất quan trọng để giữ cho chuỗi cung ứng của chúng tôi vận hành. Trách nhiệm chính trong kỹ thuật & (quy trình) công nghệ là để đảm bảo an toàn, hiệu quả và  trang thiết bị kỹ thuật vận hành trơn tru tại cơ sở và giữ chúng ở trạng thái đã kiểm tra. Đây là trường hợp cho các cài đặt của chúng tôi, mà còn liên quan đến phần mềm của chúng tôi cho cơ sở hạ tầng công nghiệp. Chúng tôi luôn tìm kiếm cách tối ưu hóa quy trình của mình. Bằng cách tạo ra một quy trình tối ưu, chúng tôi có thể đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm của mình.  

Bạn không bao giờ biết những gì bạn sẽ gặp phải

"Trong vai trò của mình, tôi cần phải có kiến thức rất rộng. Một lỗi có thể về điện hoặc cơ khí và tôi có trách nhiệm giải quyết nó. Nó không bao giờ là cùng một lỗi và cùng một giải pháp. Làm việc cùng nhau là điều cần thiết trong nhà máy. Cùng nhau chúng tôi đảm bảo các quy trình tiếp tục vận hành. An toàn luôn là quan trọng nhất. "-Carlo Verschoor, Kỹ sư bảo trì

Tìm phòng ban mong muốn

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety