Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số

IT & Digital employees
Paragraphs

Tiêu đề
IT & kỹ thuật số là ở khắp mọi nơi trong tổ chức của chúng tôi

Nội dung

Để nhìn thấy được tham vọng kinh doanh của chúng tôi và hơn thế nữa, CNTT và kỹ thuật số là các nhân tố quan trọng. Chiến lược của FrieslandCampina là cho phép đem công nghệ kỹ thuật số và thông tin đến với mục đích cung cấp kinh nghiệm nâng cao về công nghệ số. Đối với người tiêu dùng, khách hàng, nhân viên và nông dân.

Chúng tôi đang trong một quá trình chuyển đổi hướng tới việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và trở thành một tổ chức kỹ thuật số năng động. Chúng tôi mang đến một mức độ chiến lược và áp dụng 24/7 vào hoạt động trên toàn thế giới của chúng tôi. Để trở thành hiện thực, chúng tôi cần tài năng CNTT và kỹ thuật số.

Tạo một nền tảng dữ liệu toàn cầu

Bạn có niềm đam mê cho tất cả mọi thứ có thể sử dụng dữ liệu? Niềm tin của chúng tôi đối với dữ liệu lớn có thể giúp chúng tôi phát triển mạnh trong cuộc hành trình tăng tốc kỹ thuật số mà đến sống trong các lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp sữa toàn cầu của chúng tôi.

Nội dung

Ví dụ như một nhà phát triển kinh doanh thông minh, bạn sẽ làm cho mọi khách hàng tương tác có trải nghiệm tại Amazon. Hoặc đưa ra quyết định như là một kiến trúc sư dữ liệu hoặc kỹ sư dữ liệu, bằng cách cung cấp các mô hình phân tích chất lượng cao và bảng điều khiển. Nó không quan trọng mà ngôn ngữ bạn nói: Python, PySpark, SQL và Linux Scripting. Chúng tôi làm bất cứ điều gì cần để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Tiêu đề
Vận hành và đổi mới kinh doanh

Nội dung

Bộ phận dịch vụ CNTT của chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cần thiết để giữ cho toàn bộ tổ chức và hoạt động. Từ trụ sở chính của chúng tôi ở Amersfoort cho các công ty hoạt động của chúng tôi trên toàn thế giới. Đội ngũ chịu trách nhiệm cho tất cả các phần cứng và phần mềm cũng như tất cả các dịch vụ hỗ trợ CNTT. Mục đích của bộ phận CNTT là số hóa doanh nghiệp của chúng tôi với các quy trình tự động, đơn giản, ứng dụng tuyệt vời và các dịch vụ đám mây và hiệu quả, an toàn.

Tìm phòng ban

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety