Chúng tôi là FrieslandCampina

Mời bạn kiến tạo sự nghiệp của mình tại FrieslandCampina!
Paragraphs

What is your nature?

Staying close to our beliefs is what made FrieslandCampina to what it is today. It's in our nature. We believe that when you stay close to your nature, you will get the most out of your natural potential. What is your nature? Play the game and discover your nature.

Play the test and discover your nature

Chúng tôi đã ở đó vì ông bà của bạn

Và hơn nữa còn cho ông bà của họ. Cội nguồn của chúng tôi tại Hà Lan và chúng tôi đã có mặt từ năm 1871. Mỗi ngày, nhân viên và nông dân chăn nuôi bò sữa của chúng tôi làm việc chăm chỉ để tạo ra sự khác biệt thực sự trong đời sống của hàng triệu người trên thế giới.

Theo dòng lịch sử

Applying at FrieslandCampina During COVID-19

Especially now during COVID-19 FrieslandCampina plays a vital role within the food industry. We have adapted our recruitment processes to the current situation, where most job interviews take place online via video interviews. In order to have a successful interview, it is important to prepare yourself. We have created #10 tips to help you have the perfect video interview.

Finance employee

Tìm phòng ban mong muốn

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety

Chúng tôi là một gia đình, trải rộng khắp toàn cầu

Ngôn ngữ mà bạn nói? Chúng tôi sử dụng tất cả. 

Tìm chúng tôi ở 35 Quốc gia

Austria
Germany
Hungary
Denmark
France
Greece
Netherands
Italy
Belgium
Poland
Spain
Sweden
Employees in Romanian Office of FrieslandCampina
United Kingdom
Cheese factory in the Netherlands
Địa điểm
Nhà máy bơ sữa tại Hà Lan
Amersfoort Central Office
Địa điểm
Trụ sở chính Hà Lan
Factory in Pakistan
Địa điểm
Nhà máy tại Pakistan
Innovation Centre in Singapore
Địa điểm
Trung tâm nghiên cứu và phát triển Singapore

Ứng tuyển ngay!