Chính sách sử dụng Cookie dành cho ứng viên tại FrieslandCampina

Paragraphs

Tiêu đề
Chính sách sử dụng Cookie dành cho ứng viên tại FrieslandCampina

Nội dung

Tại sao chúng tôi sử dụng cookies?

FrieslandCampina sử dụng cookies để hoàn thiện trang thông tin điện tử, và để hiểu hơn về cách bạn tương tác với các thông báo tuyển dụng của chúng tôi. Cookies sẽ giúp ghi nhớ ngay lập tức các trình duyệt bạn sử dụng, và các phần mềm trình duyệt bổ sung mà bạn đã cài đặt. Chúng cũng ghi nhớ những tùy chọn của bạn, ví dụ như ngôn ngữ, vùng miền, sẽ được lưu trữ lại như những cài đặt mặc định khi bạn ghé lại trang thông tin của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng cookies sẽ mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho bạn khi ghé thăm trang điện tử của FrieslandCampina.

Chúng tôi sử dụng những loại cookies nào?

FrieslandCampina sử dụng các loại cookies sau trên trang thông tin điện tử:

  1. Chức năng: cookies đảm bảo trang thông tin điện tử hoạt động ổn định.
  2. Phân tích: cookies cho phép chúng tôi đo lường việc sử dụng trang thông tin điện tử. Các thông tin này sẽ được tổng hợp với mục đích tổng hợp số liệu nội bộ.
  3. Mạng xã hội: cookies cho phép chúng tôi chia sẻ nội dung của trang thông tin điện tử trên các mạng xã hội. Bằng việc chấp nhận những cookies này, bạn đã cho phép các mạng xã hội theo dõi hoạt động của bạn trên trình duyệt.
  4. Quảng cáo: cookies cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung phù hợp dựa trên thao tác của bạn trên các trình duyệt. Bằng việc chấp nhận những cookies này, bạn đã cho phép các trang quảng cáo cập nhật hoạt động của bạn trên trình duyệt.

FrieslandCampina sử dụng các cookies của bên thứ ba bao gồm: LinkedIn, Facebook, Instagram, Indeed, Wonderkind.

Làm cách nào để bạn từ chối hoặc xóa cookies?

Một số cách sau có thể loại trừ hoặc hạn chế sử dụng cookies trên thiết bị của bạn:

  1. Nếu luật pháp có yêu cầu, chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng cookies. Bạn có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối.
  2. Bạn cũng có thể lựa chọn từ chối hoặc khóa các cookies được cài đặt bởi FrieslandCampina hoặc các trang thông tin điện tử của bên thứ ba bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong mục “Hỗ trợ” của trình duyệt.
  3. Bạn có thể chọn không tham gia cookies của Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung của Google trên trình duyệt của bạn: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
  4. Bạn có thể chọn không nhận những quảng cáo trực tuyến được cá nhân hóa bởi vài công ty, bao gồm các công ty của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng cookies bằng cách truy cập youronlinechoices.com