Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường

QSHE employees
Paragraphs

Tiêu đề
Làm việc trong môi trường chất lượng cao và không có sự cố

Content

Chúng tôi có tham vọng làm cho mỗi ngày làm việc một trải nghiệm lành mạnh và an toàn cho nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn cho một văn hóa không có sự cố trong đó hoạt động chuyên nghiệp là quan trọng then chốt.  

Các chuyên gia về Chất lượng và SHE của chúng tôi giám sát toàn bộ chuỗi, vì vậy chúng tôi có thể đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm của mình. Từ đồng cỏ đến ly sữa và từ nông dân cho đến khi sản phẩm cuối cùng. Chúng tôi sở hữu toàn bộ chuỗi cung ứng có nghĩa là chúng tôi đảm bảo chất lượng cao. Khái niệm chất lượng của chúng tôi bao gồm các sản phẩm cũng như các quy trình của chúng tôi.  

Cùng với nhóm của bạn, bạn làm việc hàng ngày trên một sự an toàn hoạt động chuyên nghiệp và văn hóa chất lượng và đạt được sự hỗ trợ của các bên liên quan. 

Responsibilities within Quality, Safety, Health & Environment

We cannot function without a solid QA department. It’s what our brands stand for and our customers rely on.

Tiêu đề
The Different Departments Within QA Are

Content
 • QA Release
  Releases raw materials, intermediates and final products.
 • QA Operations
  Addresses variations in production. They go into the factory daily to check if everything is up to quality standards.
 • QA Systems
  Focuses on various matters within quality, such as audits, complaints and specifications.
 • QA Validation
  Focuses on quality within innovation projects. An important task is risk assessment, in order to assure a smooth development of products and processes.

Foqus: Quality And Safety From Grass to Glass

Milk (the basis of our products) contains essential nutrients such as proteins, fats, milk sugars, vitamins and minerals, which help create healthy and delicious dairy products, which are sustainably produced. Of course we take the utmost care to ensure responsible production and high-quality products. We have a single approach to guarantee the safety and quality of the entire chain, from the farm right through to distribution. We call this quality system Foqus.

Meadow grazing FrieslandCampina

Latest Vacancies in Quality, Safety, Health & Environment

Tìm phòng ban

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety