Duurzaamheid concreet maken

Pablo is passionate by nature
Paragraphs

Inhoud

"Sinds mijn studietijd ben ik gepassioneerd over het concreet maken van duurzaamheid. Iedereen wil dingen op een duurzame manier doen, maar hoeveel en wat betekent dat? Ik wil dat mijn kinderen dezelfde kansen krijgen om van de wereld te genieten zoals ik die heb gehad tijdens mijn leven. Daarom werk ik iedere dag om onze planeet zo gezond mogelijk te houden." Pablo heeft een passie voor duurzaamheid. Hoe zet hij zijn gepassioneerde nature in, in zijn werk als Research Specialist bij FrieslandCampina?

Het voeden van een groeiende bevolking

"Als samenleving hebben we boeren door de geschiedenis heen gevraagd om verschillende rollen te spelen. De afgelopen 70 jaar lag de nadruk op het produceren van meer en voedzamer voedsel. Dat is nog steeds heel belangrijk, maar we moeten dit op een duurzame manier doen. Als we een groeiende bevolking willen voeden, kunnen we dat alleen doen als we ook de natuur voeden. We moeten onze boeren ondersteunen bij het vinden van verdienmodellen, waarbij ze tegelijkertijd de natuur beschermen."

 

Member dairy farmer and cows

Titel
Een systemische en holistische aanpak

Inhoud

"Belangrijk is om vanuit een systemische en holistische blik te kijken. Boerderijen zijn complexe systemen. Het is niet slechts een knop omzetten en het is klaar. Het ecosysteem is erg complex en als je aan de ene knop zit, dan trigger je ook andere. Weten waar we kunnen winnen of verliezen is essentieel. Het is een evenwichtsoefening. We moeten (traditioneel) onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden vertalen naar de complexe realiteit waarmee onze boeren dagelijks worden geconfronteerd om hen te helpen aan de juiste knoppen te draaien om duurzamer te worden."

Op een duurzamere manier melk produceren

"Met projecten op het gebied van koolstofvastlegging (bodem/planten die koolstof opnemen uit de lucht), biodiversiteit en regeneratieve landbouw (minimaliseren van de impact op bodem en klimaat), vergroten we de kennis over duurzame melkveehouderij. Dat doen we samen met universiteiten en onderzoeksinstituten, maar ook met boeren en hun data en ideeën. Deze kennis helpt ons om onze duurzame strategie voor FrieslandCampina continu te verbeteren en boeren te ondersteunen bij het maken van keuzes op hun boerderij om op een duurzamere manier melk te produceren."

Titel
Samenwerken

Inhoud

"Ik heb 20 jaar in de academische sector gewerkt en toen ik bij FrieslandCampina kwam, was ik verrast door de samenwerking met concurrerende bedrijven. Op dit moment werken we samen met een groot consortium aan het ontwikkelen van richtlijnen om rekening te houden met koolstofvastlegging (bodem/ planten die koolstof uit de lucht opnemen) in de veehouderij. De eerste richtlijnen zijn gepubliceerd en we werken nu aan pilotstudies om ze te valideren. Dit helpt onze leden-melkveehouders om te begrijpen hoeveel koolstof hun bodem kan vastleggen, hoe ze dit kunnen meten en wat ze kunnen doen om het te verbeteren en er inkomsten uit te halen." 

Samen werken we aan een beter klimaat en betere natuur

Ben je nieuwsgierig naar jouw persoonlijke nature?

Country Context
nld