Về công ty

FrieslandCampina Head Quarters
Paragraphs

Tiêu đề
FrieslandCampina hơn cả sữa

Nội dung

FrieslandCampina còn xa hơn một nước giải khát dựa trên sữa, một miếng phô mai, hoặc một tập hợp các thành phần. Mỗi ngày, chúng tôi làm việc chăm chỉ để thực hiện một sự khác biệt trong cuộc đời của hàng triệu người. Đối với nông dân, nhân viên của chúng tôi, người tiêu dùng của chúng tôi và các công ty chúng tôi làm việc với. Chúng tôi có một lịch sử phong phú. Trong 1872 một nhóm nông dân bắt đầu hợp tác ở Hà Lan. 

Kể từ đó, chúng tôi đã phát triển ra là một trong những công ty sữa lớn nhất trên thế giới. 

FrieslandCampina vẫn thuộc sở hữu hợp tác xã, bao gồm 10,564 thành viên trang trại chăn nuôi bò sữa ở Hà Lan, Bỉ và Đức. 

We Were There For Your Grandparents

And even for their grandparents. Our roots lie in the Dutch soil and we’ve been around since 1871. It is the diversity of our people, their individual enthousiasm and collective commitment to shaping the future of dairy that makes FrieslandCampina a special place. 

Go back in time

Mục tiêu, kế hoạch của chúng tôi

Mục đích của FrieslandCampina là ' Nuôi dưỡng bởi thiên nhiên '. Nó là viết tắt của dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới, một cuộc sống tốt cho nông dân của chúng tôi, bây giờ và cho các thế hệ sắp tới. Chúng tôi có một lịch sử phong phú về sự hợp tác, đổi mới và bền vững.

Cột mốc lịch sử

22,961

nhân viên trên toàn thế giới

32

quốc gia

15,703

thành viên chăn nuôi bò sữa

10.000.000.000

sữa chế biến trong 2021

>100

> xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia

94%

năng lượng xanh tại các cơ sở sản xuất

Tiêu đề
Từ sản phẩm tiêu dùng đến nguyên liệu dược phẩm

Nội dung

Sản xuất sữa tốt và khỏe mạnh là cốt lõi thể hiện chúng tôi là ai và những gì chúng tôi làm. Sản phẩm của chúng tôi đã đến hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới và có thể được chia thành bốn lĩnh vực trọng tâm khác nhau để xác định cấu trúc tổ chức của chúng tôi:

  • Dinh dưỡng chuyên ngành (trẻ sơ sinh, người già, vận động viên) 
  • Nguyên liệu (B2B, thị trường dược phẩm) 
  • Sữa tiêu dùng (sản phẩm tiêu dùng) 
  • Chế phẩm từ sữa (phô mai, bơ và sữa bột)