Operator QC Rework

Voor onze Food & Beverages productie plant FrieslandCampina België NV te Aalter zijn we op zoek naar een Medewerker voor onze uitgietafdeling. Als operator QC sta je mee in voor de recuperatie van melkstromen, het uitvoeren van steriliteitsanalyses en het uitvoeren van staalafnames in de hoogbouw. In deze rol rapporteer je aan de QC Specialist.

Operator QC Rework

What we ask

 • Je draagt veiligheid, kwaliteit en netheid hoog in het vaandel.
 • Je weet vlot contact te leggen en samen te werken met collega’s binnen en buiten je team.
 • Je hebt de basiscomputervaardigheden goed onder de knie en bent vlot met cijfers en rekenwerk.
 • Je werkt van nature zeer nauwkeurig, kritisch, zelfstandig en je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin om zaken tot in de puntjes af te werken.
 • Je denkt pro-actief en oplossingsgericht en je kan je aanpassen aan veranderingen in je omgeving.
 • Je kent het reilen en zeilen in een productieomgeving.
 • Je bent bereid om in ploegen te werken.

What we offer

Je komt terecht in een fijn team binnen een itnernationaal bedrijf. 
Je krijgt een contract van onbepaalde duur en wordt correct verloond. 

Vacancy description

 • Je bent je bewust van de veiligheids-, milieu en kwaliteitsrisico’s. Je handelt dan ook zelf volgens de daarbij horende voorschriften en je spreekt collega’s aan op het correct toepassen ervan.
 • Je bent multi-inzetbaar, volgende taken zullen tot jouw takenpakket behoren:
  • ATP-robot:
   • Uitvoeren van kwaliteitsbepalingen, analyseren en controleren van eindproducten op vlak van steriliteit, en dit door middel van ATP-bepalingen.
   • Ondersteuning geven aan productie en R&D bij proefproducties, doorgaans onder de vorm van ATP-controles.
  • Verwerken van aanvragen tot staalafnames in de hoogbouw: uithalen van paletten, stalen nemen, stalen/paletten vervoeren naar labo/broedstoof, herstapelingen en op stock nemen van afgewerkte paletten.
  • In staat zijn om te werken met een elektrische transpallet of bereid zijn hiertoe een opleiding te volgen.
  • Instellen en bedienen van de productpers(en), linken van het product met de juiste bestemming door nazicht van de recuperatiematrix en door het maken van de correcte koppelingen.
  • Uitvoeren van pH-controles, interpreteren van de meetresultaten en het product linken met de correcte doeltank door het maken van de correcte koppelingen.
  • Uitvoeren van oorzaakanalyses op geretourneerde, defectieve paletten en terugkoppelen van onderzoeksresultaten naar desbetreffende productieafdeling.
  • Correcte documentatie en registratie van resultaten en gegevens: ATP-bepalingen, uitgevoerde reinigingen, gerecupereerde producten... .
  • Inzicht vergaren in en acties nemen omtrent verscheidene centrale kwaliteitsparameters binnen de afdeling: standtijden, productkwaliteit, microbiologische groei… .
  • Keuren van eindproducten op organoleptisch en visueel gebied
  • Ondersteuning bieden bij het kalibreren van de analyse-apparatuur (pH-meter).
  • Signaleren van calamiteiten en afwijkingen in de producten en productieproces die kwaliteitsproblemen en/of milieuschade kunnen veroorzaken.
  • In deze rol verzorg je de communicatie binnen de ploeg en afdeling. Je overlegt frequent met de collega’s en behoudt een duidelijk overzicht over de geleverde prestaties en afwijkingen van de zone. Je escaleert tijdig en correct naar de coördinator uitgiet & klachtenonderzoek bij afwijkingen.
 • Je anticipeert op mogelijke risico’s en formuleert acties om (aankomende) problemen op te lossen.
 • Je werkt actief en constructief mee aan mogelijke verbeteringen in de afdeling en formuleert proactief voorstellen.
Staying true to who you really are, that is your starting point at FrieslandCampina. Because it is precisely by embracing our differences that we can grow together. We want to create a working environment that allows all employees to bring their best and authentic selves. If who we are suits you, but you're not sure if you're the best fit for the role, we still encourage you to apply so we can help you find the role that fits you best.

Je komt in een fijn team terecht waar flexibiliteit en teamwork voorop staat.

Apply now
1  / 
JOB-ID: 51846 | Operator QC Rework, Belgium
Basic information

Apply for this job

Please provide your details here.

* Required fields

Filesize cannot exceed 7MB.
Filesize cannot exceed 5MB.
Filesize cannot exceed 10MB.

Are you sure you want to quit the application process?

Close the process by clicking the button or share the vacancy.