Tốt nghiệp

Mang kiến thức của bạn vào thực tế
Tốt nghiệp
Paragraphs

Tiêu đề
Để có được kinh nghiệm làm việc như thực tập sinh

Nội dung

Thực tập là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm liên quan và khiến hồ sơ của bạn nổi bật trước đám đông. Đó là một cách tuyệt vời để trải nghiệm một lĩnh vực làm việc cụ thể, văn hóa tại FrieslandCampina, và thử thách và phát triển bản thân.

Thực tập là thời gian để mang kiến thức của bạn vào thực tế!

Chúng tôi cung cấp cho các tài năng trẻ một môi trường có thể học hỏi, phát triển và thể hiện. Nhưng cũng sử dụng kiến thức bạn có được trong quá trình học. Thực tập là một điểm khởi đầu tốt cho điều đó. Bạn có thể nộp đơn xin thực tập của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực và phụ thuộc vào giai đoạn giáo dục của bạn. Mỗi năm một số thực tập sinh của chúng tôi được mời làm việc tại FrieslandCampina sau khi thực tập.

Tiêu đề
Tập sự viên tại FrieslandCampina

Nội dung

Phát triển theo hướng bạn mong muốn với chương trình tập sự viên của chúng tôi. Chúng tôi đưa ra các nhiệm vụ đầy thách thức và đa dạng, cơ hội phát triển tuyệt vời, cũng như rất nhiều niềm vui. Chúng tôi tin rằng đây là cách để học hỏi nhiều nhất. Bạn cũng sẽ được sự giám sát và lời khuyên. Chúng tôi muốn bạn mang bản thân tốt nhất để làm việc, phát triển và trở nên tốt hơn mỗi ngày. Do đó, việc phát triển cá nhân là chìa khóa. Là một thực tập sinh, bạn sẽ có được một vị trí với trách nhiệm cao ngay từ đầu.

Bạn có phù hợp với chúng tôi không?

  • Mới tốt nghiệp hoặc tối đa 2 năm kinh nghiệm 
  • Ham học hỏi 
  • Khả năng tự động viên mạnh mẽ 
  • Sẵn sàng tạo ảnh hưởng 

 

Cake celebrations

Quy trình tuyển dụng

How to prepare for your online interview at FrieslandCampina

Our interviews take place face to face and/or online (through video). In order to have a successful video interview, it is important to prepare yourself. We have created #10 tips to help you have the perfect video interview.

Video interview