Demand Planner

Oversees category portfolio from baseline to all building blocks

Manages baseline outlook and adjustments on different timelines, quarterly or monthly

Manages warehouse forecast on different depot locations to ensure on-time and in-full service level

Demand Planner

Chúng tôi cần

Demand planner with experience on S&OP process and at least 5 years in an FMCG industry in planning

Has broad experience on baseline creation and building and challenging assumptions with Commercial Team

With soft skills on influencing, challenging, and thinking out of the box

Intermediate on Microsoft Excel: uses different formula to create standardized reports

Chúng tôi có

Flexible work arrangements, competitive salary and benefits

Mô tả vị trí tuyển dụng

Oversees category portfolio from baseline to all building blocks

Manages baseline outlook and adjustments on different timelines, quarterly or monthly

Manages warehouse forecast on different depot locations to ensure on-time and in-full service level

Chúng tôi tự hào rằng FrieslandCampina sở hữu một môi trường làm việc tuyệt vời - nơi mà mọi nhân viên được là CHÍNH MÌNH và được TRAO QUYỀN để phát huy hết tiềm năng của bản thân. Chúng tôi luôn khuyến khích sự khác biệt và hoan nghênh tất cả ứng viên bất kể giới tính, tôn giáo, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, quốc tịch. Ngay cả khi bạn chưa đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của vị trí đăng tuyển, nhưng bạn nhận thấy chúng tôi là nơi bạn đang tìm kiếm, hãy tự tin ứng tuyển ngay nhé!

Candidate will be working with another team member under Demand Planning Lead. The team will be under the Customer Supply Chain department.

Will lead Demand Reviews on the category that he/she will handle and oversees operational demand planning reports for his/her category

Ứng tuyển ngay
1  / 
JOB-ID: 53304 | Demand Planner, Philippines
Basic information

Ứng tuyển vị trí này

Vui lòng cung cấp thông tin của bạn tại đây

* Trường thông tin bắt buộc

Filesize cannot exceed 7MB.
Filesize cannot exceed 5MB.
Filesize cannot exceed 10MB.

Bạn có chắc bạn muốn thoát khỏi trình ứng tuyển?

Đóng tiến trình bằng cách bấm nút hoặc chia sẻ vị trí