Buitendienst Adviseur

Onze leden en leveranciers in Nederland, België en Duitsland delen een passie: het produceren van de hoogste kwaliteit melk waarvan de medewerkers van FrieslandCampina hoogwaardige kwaliteitsproducten maken die hun weg vinden naar consumenten en klanten over de hele wereld. De coöperatie die de leden verenigt kent een 150 jarige geschiedenis en is springlevend door zich telkens weer aan te passen aan de eisen van de tijd. De coöperatie wordt geleid door het bestuur bestaande uit acht leden melkveehouders, is georganiseerd in 14 districten in Nederland, Duitsland en België en kent als hoogste orgaan een 140 leden-melkveehouders sterke Ledenraad. De kwaliteit en duurzaamheid van melk en melkproductie zoals leden en leveranciers die leveren vormen het begin van ketenkwaliteit van FrieslandCampina en zijn daarmee de basis voor FrieslandCampina’s activiteiten in de hele wereld. Voortdurende doorontwikkeling daarvan is een belangrijke opdracht van veehouders, de coöperatie en van Cooperative Affairs in antwoord op aanscherpende eisen van markt en maatschappij in Nederland en ver daarbuiten.

Buitendienst Adviseur

What we ask

De snelle veranderingen in de wereld om ons heen én van de melkveehouderij maken het steeds uitdagender om continue verbetering op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te organiseren, borgen en uit te voeren voor en door onze leden-melkveehouders.

De vacature staat open voor de regio’s West Brabant/Zeeland en Noordoost Nederland.

 

Als Buitendienst Adviseur:

 • Informeer en adviseer je onze melkveehouders over melk en melkproductie gerelateerde onderwerpen met als doel het leveren van melk met gegarandeerde hoge kwaliteit;
 • Lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de binnen de Koers op 2030 relevante thema´s;
 • Besteed je een deel van je taak aan het werven van nieuwe leden;
 • Help je onze service aan melkveehouders te verbeteren;
 • Neem je deel aan projecten en verbetertrajecten;
 • Handel je klachten direct af met betrekking tot kwaliteitsborging, transport en melkgeldafrekeningen;
 • Ben je het gezicht namens FrieslandCampina en coördineer de werkzaamheden in bovengenoemde regio;
 • Werk je zelfstandig vanuit jouw thuiskantoor;
 • Weet je hoe je onze melkveehouders aanspreekt en motiveert.

What we offer

Het salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding. FrieslandCampina acht het daarnaast van belang dat aan medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om te groeien. Ontwikkeling staat erg hoog in het vaandel, omdat we de overtuiging bezitten dat het zowel jouw carrière als onze producten ten goede komt. Daarom investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied. Ook op de werkvloer merk je dat de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis tussen collega’s onderling, zo leer je ten slotte het meest.

Vacancy description

 • HBO of WO opleiding, zoals HAS, WUR of WO Diergezondheid;
 • Kennis van en interesse in de doelgroep en de melkveehouderij;
 • Kennis van en affiniteit met duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid op de boerderij;
 • Vaardigheden om uitvoering te geven aan individueel relatiebeheer aan melkveehouders en externe stakeholders;
 • Het vermogen om te denken en te opereren op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
 • Vaardigheden om presentaties te verzorgen in het Nederlands;
 • Je spreekt je talen waaronder Engels en mogelijk Duits;
 • Vaardigheden om te werken in team- en projectverband;
 • Werkervaring als relatiebeheerder of adviseur in de agrarische sector is geen voorwaarde maar wel een pre;
 • Onze toekomstige adviseur heeft de volgende persoonskenmerken: teamplayer, klantgericht, resultaatgericht, proactief, lef en innovatief;
 • Wonend in of bereid te verhuizen naar omgeving Zuidwest NL/ Nederland Noordoost.

Cooperative Affairs begeleidt met 130 medewerkers de coöperatie en melkveehouders en werkt vanuit het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort. Cooperative Affairs regelt o.a. het transport van melk en afgeleiden daarvan naar en tussen de FrieslandCampina productielocaties, het kwaliteit- en duurzaamheidssysteem van melk en melkproductie, alle financiën betreffende melk en lidmaatschap van de coöperatie, het contact met en tussen leden-melkveehouders en de communicatie en besluitvorming binnen de coöperatie. Cooperative Affairs voert deze taken uit in nauwe samenspraak met het bestuur van de coöperatie, met branchenoten en andere in- en externe partijen.

Apply now
1  / 
JOB-ID: 49653 | Buitendienst Adviseur, Netherlands
Basic information

Apply for this job

Please provide your details here.

* Required fields

Filesize cannot exceed 7MB.
Filesize cannot exceed 5MB.
Filesize cannot exceed 5MB.

Are you sure you want to quit the application process?

Close the process by clicking the button or share the vacancy.