Stagiair Bedrijfskundige informatica

Binnen de organisatie wordt veel data gegenereerd en rondgestuurd. Door de jaren heen is er een bepaalde wildgroei aan rapportages ontstaan. Er is geen duidelijke organisatie rondom het creëren / borgen van rapportages en ook geen eenduidige visie m.b.t. tooling waardoor deze wildgroei in stand blijft gehouden. Ook bestaat er een bepaald risico op misinformatie omdat rapportages niet periodiek worden gevalideerd. De opdracht betreft het opstellen van een advies m.b.t. het beter organiseren van de informatievoorziening.
Stagiair Bedrijfskundige informatica

What we ask

.

What we offer

Dit omvat o.a.:

- Probleemstelling verder definiëren;

- Inventarisatie van de huidige informatievoorzieningen;

- Analyse van de organisatie rondom het creëren / borgen van deze informatievoorziening;

- Studie naar beschikbare tooling;

- Advies schrijven voor een optimale beheersorganisatie;

Vacancy description

Studierichting: Bedrijfskundige informatica

1  / 
JOB-ID: 35821 | Stagiair Bedrijfskundige informatica, Netherlands
Basic information

Apply for this job

Please provide your details here.

* Required fields

Are you sure you want to quit the application process?

Close the process by clicking the button or share the vacancy.