Manager Kwaliteit

FrieslandCampina in Leeuwarden maakt onderdeel uit van de Business Group Food & Beverage. Hier worden gecondenseerde melk- en poederproducten geproduceerd en verpakt. Voor deze locatie en specifiek voor de fabriek welke de blikverpakkingen produceert en de afdeling “energy and utilities” zoeken wij een Manager Kwaliteit. 

Manager Kwaliteit

What we ask

  • Een accurate en analytisch sterke professional met een HBO-werk- en denkniveau, met een opleiding in kwaliteit, techniek of een vergelijkbare studierichting
  • Goede beheersing van de Nederlandse als Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
  • Werkervaring in een relevante functie in de Food Industrie
  • Actuele kennis van kwaliteitsmanagement, kwaliteitssystemen en productieprocessen
  • Kennis van kwaliteitsmeetsystemen en methodieken, en ervaring met risicobeheersing
  • Verbindt zeer goed op alle niveaus binnen de organisatie, en ook met bijv. (internationale) klanten en leveranciers.

What we offer

  • Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding. Maar FrieslandCampina beloont niet alleen in geld.
  • We vinden het belangrijk dat je blijft groeien. Want die ontwikkeling komt zowel onze producten als jouw carrière ten goede.
  • Daarom investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied.
  • Ook op de werkvloer merk je dat de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis tussen collega’s onderling. Zo leer je tenslotte het meest.

Vacancy description

1. Voedselveiligheid en kwaliteit
Verantwoordelijk voor:
•    De voedselveiligheid en kwaliteit van het proces en de geproduceerde producten op de toegewezen productielocatie.
•    Het ontwikkelen en onderhouden van het totale kwaliteitssysteem bestaande uit o.a. CCP’s, OPRP’s en QCP’s. De vastlegging en evaluatie daarvan in het HACCP systeem en het voorzitten van de multidisciplinaire HACCP teams 
•    Het vertalen en implementeren van het kwaliteitsbeleid van de locatie Leeuwarden naar acties in het productieproces.
•    Het opstellen van de kwaliteitsparagraaf in het jaarplan van de productielocatie en het toezien op de  uitvoering daarvan.

 

2. Operationele kwaliteitsondersteuning 
Verantwoordelijk voor
•    Het vrijgaveproces van productiebatches, het uitvoeren van risicoanalyses en de besluitvorming bij geconstateerde afwijkingen en product blokkades.
•    Het toetsen van grondoorzaakanalyses en de daaraan gekoppelde set van correctieve en preventieve maatregelen op effectiviteit bij kwaliteitsincidenten.
•    Het proces van monitoren van hygiëne, orde en netheid van de productieomgeving en het signaleren van afwijkingen.
•    Monitoren, analyseren van klachten en het uitzetten van acties. Opvolgen en terugkoppelen naar de afnemers van achterliggende oorzaken en genomen maatregelen.
•    Verantwoordelijk voor de effectiviteit van het verandermanagement proces en het geborgd doorvoeren van wijzigingen

 

3. Audits
Verantwoordelijk voor
•    Het plannen, voorbereiden en begeleiden van interne en externe audits 
•    Het uitwerken en opvolgen van non-conformiteit (nc’s) in lijn met de beschreven procedures 
•    Het jaarlijks evalueren en reviewen van de kwaliteitsprocessen op de productie locatie en het doen van verbetervoorstellen voor het plantmanagement


4. Training en advisering
Verantwoordelijk voor
•    Het verhogen van het algehele kwaliteitsbewustzijn door een actieve communicatie waarin het belang van kwaliteit voor klanten en consumenten en een efficiënt productieproces wordt onderstreept.
•    Het verzorgen van training in werkwijzen en instructies en fungeren als vraagbaak.
•    Het proactief leveren van adviezen of oplossingen voor een betere manier van werken, gebaseerd op kennis en inzichten. 
•    Actief betrokken bij het continu verbeteren: op basis van de “plan do check act” werkwijze toe. 

 

5. Ontwikkelen van het kwaliteitssysteem
Verantwoordelijk voor
•    Opstellen, beschrijven en vastleggen van kwaliteitsprocedures, specificaties en instructies, in lijn met de relevante wet- en regelgeving en FoQus en overige kwaliteitsstandaarden
•    Adviseren en ondersteunen ban het plantmanagement over implementatie, training, borging en monitoring van kwaliteitsprocedures en processen.

De locatie Leeuwarden bestaat uit 4 fabrieken, waarvan de kwaliteit wordt beheerd door een team van 9 professionals, waaronder jijzelf. Je maakt deel uit van het plantmanagementteam van de Can-fabriek en je staat in direct contact met productie, kwaliteit, techniek, inkoop en kwaliteitscontrole.

Apply now
1  / 
JOB-ID: 43910 | Manager Kwaliteit, Netherlands
Basic information

Apply for this job

Please provide your details here.

* Required fields

Are you sure you want to quit the application process?

Close the process by clicking the button or share the vacancy.