Cooperative Office Specialist

Je draagt zorg voor organisatie en ondersteuning van vergaderingen op alle niveaus van de coöperatie. Je bent verantwoordelijk dat de besluiten die het bestuurlijk kader moet nemen goed zijn voor bereid, zowel organisatorisch als inhoudelijk. En op onderdelen ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten. Je staat niet alleen voor al deze uitdagingen, je werkt in een team van vijf mensen waarbij iedereen zijn of haar eigen aandachtsgebied heeft. Je weet met elkaar te verbinden en samen te werken zodat we als team elkaar aanvullen en daardoor goede prestaties leveren. Je werkt nauw samen met alle afdelingen binnen Cooperative Affairs, het bestuurlijke kader van de coöperatie en andere afdelingen binnen FrieslandCampina als Corporate Communication, Legal en Sustainability.

 

 

 

Cooperative Office Specialist

What we ask

  • Ben jij iemand die de belangen van de coöperatie en de onderneming kent en deze bij elkaar weet te brengen?
  • Ben je een echte verbinder, die met een proactieve houding de juiste personen in de coöperatie en organisatie weet te vinden?
  • Haal je energie uit het ondersteunen van de verschillende coöperatieve organen en het organiseren van bijeenkomsten hiervoor?
  • Werk je gestructureerd en ben je een ster in planning en organisatie?

 
Dan is solliciteren op deze vacature jouw volgende stap. Als spin in het web zorg jij voor goed functionerende coöperatieve gremia als de ledenraad, ledenraadsclusters en districtsraden, juiste besluitvormingsprocessen, en voor betrokken leden die weten voor welke uitdagingen we staan. Je organiseert ledenraadsvergaderingen en andere (leden)bijeenkomsten met levendige dialogen.
 

 

 

 

 

 

What we offer

We bieden een uitdagende rol in het kloppende hart van FrieslandCampina, Cooperative Affairs, de schakel tussen de leden-melkveehouders en de onderneming. In deze rol ben je een spin in het web, met op termijn doorgroeimogelijkheden in het team en/of binnen FrieslandCampina.
 
Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding. Maar FrieslandCampina beloont niet alleen in geld. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien. Want die ontwikkeling komt zowel onze diensten en producten als jouw carrière ten goede. Daarom investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied. Ook op de werkvloer merk je dat de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis tussen collega’s onderling. Zo leer je het meest.
 

 

 

Vacancy description

De snelle veranderingen in de wereld om ons heen én van de melkveehouderij maken een optimaal functionerende coöperatie essentieel.

De coöperatieve organen worden door het team Cooperative Office ondersteund in het uitoefenen van hun rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit doen we door onder andere het organiseren van vergaderingen van alle bestuurlijke organen en van Ledenbijeenkomsten door het hele werkgebied in Nederland, België en Duitsland. De bestuurlijke organen worden ondersteund in hun besluitvormingsprocessen en er wordt continu samengewerkt om de ledenbetrokkenheid en ledenbinding op een zo hoog mogelijk niveau te hebben. Daarnaast is de betrokkenheid van de jongeren, de toekomstige leden-melkveehouders, belangrijk voor een levendige coöperatie. Al deze activiteiten vinden plaats onder leiding van het Cooperative Office Team. Cooperative Office is verantwoordelijk voor de ‘coöperatieve heartbeat’ en vervult daarmee een sleutelrol tussen Cooperative Affairs en de coöperatie. Het team heeft te maken met invloeden vanuit diverse stakeholders (uit de coöperatieve organen, uit de onderneming, uit de buitenwereld) en zorgt voor verbinding en dialoog. Voor dit team zoekt FrieslandCampina een Cooperative Office Specialist.

Staying true to who you really are, that is your starting point at FrieslandCampina. Because it is precisely by embracing our differences that we can grow together. We want to create a working environment that allows all employees to bring their best and authentic selves. If who we are suits you, but you're not sure if you're the best fit for the role, we still encourage you to apply so we can help you find the role that fits you best.

Over FrieslandCampina
Onze 15.000 leden in Nederland, België en Duitsland delen een passie: het produceren van de hoogste kwaliteit melk waarvan de medewerkers van FrieslandCampina hoogwaardige kwaliteitsproducten maken die hun weg vinden naar consumenten en klanten over de hele wereld. De coöperatie die de leden verenigt kent een geschiedenis van ruim 150 jaar en is springlevend door zich telkens weer aan te passen aan de eisen van de tijd. De coöperatie wordt geleid door het bestuur (bestaande uit acht leden- melkveehouders), is georganiseerd in 14 districten in Nederland, Duitsland en België en kent een 140 leden-melkveehouders tellende Ledenraad.
Voortdurende doorontwikkeling is een belangrijke opdracht aan leden-melkveehouders, aan de coöperatie en aan Cooperative Affairs in antwoord op aanscherpende vragen van markt en maatschappij in Nederland en ver daarbuiten.
 
Cooperative Affairs begeleidt met zo’n 130 medewerkers de coöperatie en leden-melkveehouders en werkt vanuit het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort. Cooperative Affairs regelt o.a.:
Het transport van melk en afgeleiden daarvan naar en tussen productielocaties,
•    Het kwaliteit- en duurzaamheidssysteem Foqus planet) van melk en melkproductie,
•    Alle financiën betreffende melk en lidmaatschap van de coöperatie,
•    Het contact met en tussen leden-melkveehouders en de communicatie en besluitvorming binnen de coöperatie.
Cooperative Affairs voert deze taken uit in nauwe samenspraak met het bestuur van de coöperatie, met branchegenoten en andere in- en externe partijen.
 

 

 

 

 

 

Apply now
1  / 
JOB-ID: 52035 | Cooperative Office Specialist, Netherlands
Basic information

Apply for this job

Please provide your details here.

* Required fields

Filesize cannot exceed 7MB.
Filesize cannot exceed 5MB.
Filesize cannot exceed 10MB.

Are you sure you want to quit the application process?

Close the process by clicking the button or share the vacancy.