Short description

Voor onze productie locatie in Bedum zijn wij op zoek naar een Maintenance Manager. In deze rol realiseer je doelstellingen op het vlak van persoonlijke veiligheid, technische integriteit, (product-)kwaliteit en continuïteit van technische bedrijfsmiddelen vanuit technisch en economisch oogpunt. De afdelingen maintenance, engineering & support en project en portfolio management vallen onder je. De Maintenance Manager draagt bij aan de site performance door het optimaal beheren en ontwikkelen van technische bedrijfsmiddelen (assets), technische prestaties en technische integriteit tijdens de gehele levenscyclus van bedrijfsmiddelen. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor beleidsvorming en uitvoering op het gebied van het ontwikkelen en bedrijven van effectieve en efficiënte facilities, utilities en onderhoud van productiemiddelen.

Short description

What we ask

 • Afgeronde opleiding HBO of WO (techniek en/of bedrijfskundig)
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van management/leidinggeven, onderhouds- en projectmanagement in een technische, operationele omgeving (lijnorganisatie)
 • Ervaring op het gebied van onderhoudsprocessen in de Procesindustrie
 • Ervaring op het gebied van kwaliteitssystemen

What we offer

 • Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding.
 • FrieslandCampina beloont niet alleen in geld, we vinden het belangrijk dat je blijft groeien.
 • Want die ontwikkeling komt zowel onze producten als jouw carrière ten goede.
 • Daarom investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied.
 • Ook op de werkvloer merk je dat de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis tussen collega’s onderling. Zo leer je tenslotte het meest.

Vacancy description

Naleving van regelgeving en procedures Quality, Health, Safety and Environment:

 • Zorgt voor naleving veilig-werken procedures en veilig gedrag van eigen/ ingehuurd personeel
 • Toont aan dat ondersteunende technische afdelingen/ teams voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving (License to Operate)
 • Zorgt voor geldige certificaten en vergunningen (License to Operate, License to Sell)
 • Zorgt voor goede auditeerbaarheid van processen en systemen


Ontwikkeling van het technisch beleid

 • Levert input aan locatiestrategie en vertaalt deze naar asset master plannen en jaarplan/ budget voor eigen afdelingen
 • Levert continu verbeteringen tov huidige onderhoudsprocessen
 • Bewaakt standaardisatie en uitvoering procedures volgens centraal technisch beleid (MPF)
 • Ontwikkelt en actualiseert meerjaren plan voor de technische afdelingen/ teams (MPF)
 • Draagt actief bij aan het plant beleid in de context van het plant management team


Uitvoering technisch beleid

 • Verantwoordelijk voor effectieve en efficiënte dienstverlening van de afdelingen/ teams en samenwerking met andere afdelingen/ teams.
 • Creëert een cultuur die performance gedreven, klantgericht en kostenefficiënt is
 • Is verantwoordelijke voor problem solving programma’s, implementatie van uitkomsten en maatregelen en het rendement ervan.
 • Verantwoordelijk voor het technisch constructiedossier fabriek (technische documentatie, onderhoudsplannen, FMECA enz.) en de borging van technische integriteit van de assets
 • Implementeert het Maintenance Performance Framework, gedreven door plant performance opportunities en draagt aantoonbaar bij aan plant performance
 • Verbetert continu de effectiviteit en efficiëntie van geleverde diensten
 • Zorgt voor beschikbaarheid en optimale inzet van benodigde capaciteit en specialismen binnen de afdelingen

In deze rol ben je lid van het Plant Management Team van onze locatie in Bedum. HIerbij stuur je 3 teamleiders en  bestaat de totale afdeling uit 35-40 FTE. 

Apply now
1  / 
JOB-ID: 39939 | Manager Maintenance, Netherlands
Basic information

Apply for this job

Please provide your details here.

* Required fields

Are you sure you want to quit the application process?

Close the process by clicking the button or share the vacancy.