Manager Public Affairs

Als Manager Public Affairs ben je de ogen en oren maar ook handen en voeten voor FrieslandCampina in de buitenwereld.Je ontwikkelt strategie op het vlak van stakeholdermanagement en voert deze ook uit.Het doel is om door optimaal samen te werken met partijen om ons heen waarde te creëren voor de onderneming, onze leden-melkveehouders en voor onze klanten en afnemers.Jij:

 • Bent de spin in het web voor FrieslandCampina als het gaat om Europese an nationale beleidsontwikkelingen die impact hebben op de zuivelsector en duurzame voedselsystemen. Je signaleert ontwikkelingen, adviseert welke acties nodig zijn en voert dit vervolgens uit in samenwerking met de relevante in- en externe partijen.

 • Bouwt en onderhoudt een relevant Europees en nationaal netwerk voor FrieslandCampina;

 • Zorgt voor een duidelijk en breed gedragen visie, beleid en actieplan op het vlak van Europees en nationaal stakeholdermanagement ten behoeve van FrieslandCampina;

 • Bent het aanspreekpunt voor stakeholders met betrekking tot ontwikkelingen in de zuivelsector en duurzame voedselsystemen;

 • Vertegenwoordigt FrieslandCampina in Euorpese en nationale coalities met betrekking tot duurzame landbouw en voedselvoorziening

 • Bent een aanjager om samen met de business onderdelen Europese en nationale waarde proposities te ontwikkelen met duurzame landbouwpraktijken;

 • Promoot de ambities en -verhalen van FrieslandCampina om daarmee de toonaangevende positie van FrieslandCampina in de voedselketen te behouden en te versterken

Manager Public Affairs

What we ask

 • Je hebt een brede blik en je hebt aansluiting bij onze purpose ‘Nourishing by Nature’; je gelooft in de toekomst van duurzame zuivel;

 • Je hebt kennis van duurzame melkveehouderij en de zuivelsector in het algemeen. Je weet welke uitdagingen er spelen en hebt een visie hoe met die uitdagingen om te gaan;

 • Je hebt uitstekende kennis van hoe politieke en bestuurlijke processen in Brussel en Den Haag lopen en hebt daar ook een relevant netwerk;

 • Je hebt uitstekende vaardigheden in het ontwikkelen en uitvoeren van Europese en nationale projecten

 • Je beschikt over een breed relevant netwerk in de food en agri sector;

 • Je hebt een relevante HBO/universitaire opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring

 • Je beheerst het Engels, en spreekt Frans en Duits

What we offer

Je komt in een dynamische omgeving waarbij samenwerking en resultaat centraal staan;

 • Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding binnen Hay 18

 • We investeren in relevante opleidingen en training binnen jouw vakgebied.

 

Trouw blijven aan wie je echt bent, dat is jouw startpunt bij FrieslandCampina. Want juist door onze verschillen te omarmen, kunnen we samen groeien. We willen een werkomgeving creëren die alle medewerkers hun beste en meest authentieke zelf laat zijn. Als wij bij jou passen, maar je niet zeker weet of jij helemaal bij de rol past, moedigen we je nog steeds aan om te solliciteren zodat we je kunnen helpen om de rol te vinden die het beste bij jou past. 
 

Vacancy description

Als manager public affairs ben je de expert op Europese en nationale beleidsontwikkelingen voor de zuivelsector.

Samen met de business units ontwikkel je strategieën en beleid van FrieslandCampina om optimaal in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen. Je bent daarbij pro actief in het signaleren van kansen en bedreigingen.

Als manager public affairs breng je onder meer advies uit aan de executive board en het coöperatiebestuur.

Bij het creëren van waarden met duurzame landbouw komen Europees en nationaal veel partijen samen. Vanuit jouw signalerende rol ben je ook aanjager voor het ontwikkelen van waarden proposities met duurzame landbouwpraktijken.

Je werkt samen aan nieuwe verdienmodellen met externe stakeholders zoals afnemers van zuivelproducten, de melkveesector, NGO’s, overheden (Ministeries en Europese Commissie, Tweede Kamer en Europees Parlement), andere zuivelondernemingen, Europese en nationale onderzoeksinstellingen en andere organisaties op het vlak van duurzame landbouw.

Je wordt onderdeel van een team van experts op het gebied van Public Affairs, Regulatory Affairs en Nutrition.We werken hybride met als basis werkplaats het centrale kantoor van FrieslandCampina in Amersfoort.

Apply now
1  / 
JOB-ID: 49161 | Manager Public Affairs, Netherlands
Basic information

Apply for this job

Please provide your details here.

* Required fields

Filesize cannot exceed 7MB.
Filesize cannot exceed 5MB.
Filesize cannot exceed 5MB.

Are you sure you want to quit the application process?

Close the process by clicking the button or share the vacancy.